Categories
Dairy

2021-6-25

夫运筹策于帷幄之中,决胜于千里之外,吾不如子房。

镇国家,抚百姓,给饋饷,不绝粮道,吾不如萧何。

连百万之兵,战必胜,攻必取,吾不如韩信。

此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。

Leave a Reply