Categories
Dairy

2020-8-31

编码,实物,库。

世间,共业之幻戏,众生随缘生末净旦丑而成此人间之悲欢离合、兴衰荣败矣。禅者,或菩萨低眉、或金刚怒目、或长剑倚天、或瑶琴伏案,或转斗移星、或餐霞枕石、或庙堂、或山野、或宝阁、或炼狱,无一不可而了知一切皆共业之幻戏,随缘救度一切众生而实无所救度。众生者,非众生,是名众生。众生者,本无生死、本自清净,本自解脱,若有所救,则众生救汝,而汝实无可救矣。

Leave a Reply